| PRAGOTHERM - servis fasád
Pragotherm
Čištění fasád od řas, mechů a plísní
Pragotherm

Nový elastický nátěr na překlenutí trhlin

Nově nabízíme unikátní probarvený nátěr odolný proti řasám a plísním a schopný překlenout trhliny v zateplené fasádě...


Sanace věžového domu v Jablonci nad Nisou

V červenci 2019 dokončila naše společnost náročnou sanaci fasády bytového domu 28.října 3593 v Jablonci nad Nisou.


Sanace "hokejky" v Liberci

Naše společnost získala v Liberci zakázku na čištění a provedení ochranných nátěrů jednoho z největších panelových domů v České republice tzv. hokejku...

 
 


Další články >>
Pragotherm

257541

PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. členem České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu

Členství v ČSAF klientům zaručí, že budou dostávat certifikované výrobky, tj. nátěrové systémy s ověřenou fotokatalytickou funkcí na samočistitelnost, odbourávání toxických plynů a mikroorganismů dle ISO a CEN standardních metod v oboru.

Tyto certifikáty ČSAF zavádí ve spolupráci s partnerskou japonskou organizací PIAJ jako jedna z prvmích zemí v EU.

Věříme, že členství v této asociaci umožní klientům získat nejen kvalitní materiály, ale hlavně materiály založené na garancích a seriózním výzkumu.

 

O České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu

Jedná se o organizační základnu v oboru fotokatalýzy, jejímž hlavním posláním je zajistit vhodné podmínky a pravidla pro uplatnění technologií a výrobků využívajících fotokatalýzu v praxi.
Společnost vytvořila předpoklady pro ověřování technických a užitných vlastností výrobků, a tím bylo umožněno prosadit nové výrobky a technologie na trh a zároveň ochránit zájmy spotřebitele zárukou jejich kvality a funkce.

Cíle společnosti ČSAF

Českou společnost pro aplikovanou fotokatalýzu založily organizace využívající princip fotokatalýzy k vývoji nových technologií a výrobků. Hlavním cílem ČSAF je vytvoření odborného zázemí, které bude schopné zaručit, že technologie i výrobky mají určité technické parametry, a tím i užitné vlastnosti při dodržení existujících předpisů na ochranu zdraví, životního prostředí a pro bezpečnost práce.

Úkolem této společnosti je vytvoření pravidel a postupů, které zaručí, že produkt má deklarované vlastnosti, prokazatelnou a stabilní účinnost po dobu použitelnosti, že splňuje technické normy i technické předpisy a že jeho používání neohrožuje ani zdraví, ani životní prostředí.

Překotný vývoj nových výrobků na principu fotokatalýzy vede k tomu, že se na trhu objevuje řada produktů, jejichž užitné vlastnosti jsou sice deklarovány výrobcem, avšak není možné objektivním a spolehlivým způsobem ověřit jejich pravdivost.
Dalším cílem je regulace nežádoucích účinků těchto výrobků na zdraví a životní prostředí, která je dána platnými technickými předpisy.
Společnost bude usilovat o omezení těchto rizik na přijatelnou míru tak, aby úroveň rizika byla vždy v souladu s úrovní výsledků vědeckého bádání v daném oboru a odpovídala požadavkům platných technických předpisů.

Pro více info: www.fotokatalyza.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o.
Bílenecké nám. 6/4
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
tel.: +420 266 313 728

info@servisfasad.eu

www.servisfasad.eu