| PRAGOTHERM - servis fasád
Pragotherm
Čištění fasád od řas, mechů a plísní
Pragotherm

Účast na technologické misi inovačních firem v Indii

PSF se zúčastnila technologické mise Českých inovačních firem v Indii...


Nový elastický nátěr na překlenutí trhlin

Nově nabízíme unikátní probarvený nátěr odolný proti řasám a plísním a schopný překlenout trhliny v zateplené fasádě...


Sanace věžového domu v Jablonci nad Nisou

V červenci 2019 dokončila naše společnost náročnou sanaci fasády bytového domu 28.října 3593 v Jablonci nad Nisou.


Další články >>
Pragotherm

257541

Účast na technologické misi inovačních firem v Indii

V termínu 12. - 15. 11. se zástupci firmy PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. zúčastnili technologické mise v Indii, kterou pořádalo České velvyslanectví v Dillí společně s firmou CzechInvest. Cílem této návštěvy bylo získat nové kontakty pro spolupráci na Indickém trhu.

Na základě již fungujícího partnerství s Univerzitou v Aligarh jsme zde provedli testovací nátěry na budovách z materiálů, které byly použity na stavbu indických památek. Díky těmto aplikacím můžeme testovat funkci a aktivitu námi vyvíjených technologií v klimatickém podnebí zcela odlišném tomu v Evropě.

Věříme, že se spolupráce s Indií bude v roce 2020 aktivně rozvíjet a budeme se moci podílet na údržbě tamního kulturního dědictví.

Více informací o technologické misi naleznete na oficiálních stránkách České ambasády: https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/oeu/technologicka_mise_ceskych_inovacnich.html

 

 

PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o.
Bílenecké nám. 6/4
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
tel.: +420 266 313 728

info@servisfasad.eu

www.servisfasad.eu