| PRAGOTHERM - servis fasád
Pragotherm
Pragotherm
Pragotherm

Mezinárodní konference o údržbě památek v Indii

Na začátku prosince se v hlavním městě Indie, Dillí, uskutečnila dvoudenní konference pod názvem „EU-Indické partnerství pro údržbu kulturního dědictví“...


Vizionář roku 2018

Naše společnost již podruhé za sebou získala spolu s Technickou univerzitou v Liberci ocenění v soutěži VIZIONÁŘ...


Dotace "Pražský voucher"

Společnost PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. získala společně s Technickou Univerzitou v Liberci dotaci, tzv. Pražský voucher na inovační projekty...


Další články >>
Pragotherm

194000

Vlivy stromů a keřů na zařasené fasády

Zvýšený výskyt řas a plísní na zateplovacích systémech nemusí být ve většině případů zapřičiněn nekvalitou použitých materiálů nebo špatně navrženou skladbou zateplovacího systému.

Se stále rychleji rostoucím počtem zateplených fasád velmi rychle stoupá i počet domů, kde je povrch fasády zasažený poměrně masivním růstem mikroorganismů. Takové napadení povrchu se může objevit již po pěti letech od dokončení zateplení a ve velmi krátké době se může stát vážným estetickým, zdravotním a finančním problémem, který je většinou z pohledu vlastníků domů neakceptovatelný.

JEHLIČNANY JAKO JEDNA Z HLAVNÍCH PŘÍČIN ZELENÝCH FASÁD


Důvodů a příčin, proč dochází k masivnímu zařasení, je více. Jedná se o kombinaci vlivů biopásma, intenzity slunečního záření, nekvalitní omítky, skladby zateplovacího systému a hlavně blízkosti vzrostlých stromů, které výrazně fasádu stíní. Stromy, které byly vysazeny před třiceti a více lety, měly plnit funkci zazelenění a zvelebení sídlištního prostředí. Pokud ovšem nedochází k citlivému prořezu v přímé blízkosti bytových domů, přínos se vytrácí, a dochází k pravidelnému poškozování fasád. Jedná se především o výrazné řasení nebo mechanické poškození povrchových omítek. Stromy, především jehličnany, jsou pak jednou z hlavních příčin zelených fasád.

Vzrostlé stromy a keře v blízkosti domů mají výrazný vliv na rozmnožování mikroorganismů a jejich následný přenos na fasády. Protože mají tendenci zadržovat vodu, bývají samy často napadány řasami a plísněmi. Většina řas detekovaných na fasádách je aerofytického
původu, tzn. že se velice dobře přenáší vzduchem a snadno utkví na nejbližším možném místě – v našem případě právě na fasádách bytových domů. Pokud se dnes z větší blízkosti podíváte na některé porosty v okolí vašeho domu, zjistíte, že jsou buď částečně či masivně napadeny zeleným biofilmem řas, kde plísně nejsou výjimkou.


JAKÉ JE POŠKOZENÍ?


Řasy a plísně působí na povrch zateplených domů zejména odpadními látkami vznikajícími při metabolické přeměně (jedná se především o slabé organické kyseliny a cukry), ale také vrůstáním do štěrbin materiálů, kde potom objemovými změnami mohou působit degradaci povrchové úpravy. Obecně lze říci, že materiály většiny povrchových úprav, běžně používaných na zateplených domech, jsou vůči tomuto působení mikroorganismů velmi odolné. Zejména pak materiály na bázi silikon-silikátových pojiv, které dokáží v běžných podmínkách odolat i kyselinám v nesrovnatelně vyšších koncentracích, přičemž vnitřní struktura jejich polymerních pojiv zabraňuje vzniku štěrbin, do kterých by mohly řasy úspěšně prorůstat.

Musíme ale počítat s tím, že tyto materiály mají omezenou odolnost a nejsou všemocné.

 

NOVĚ NALEZENÁ ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z PŘENÁŠENÍ PLÍSNÍ A JINÝCH ORGANISMŮ


Plísně patří k významným faktorům, které mohou velmi negativně ovlivnit zdraví člověka, zejména z hlediska jejich podílu na vzniku celé řady alergických a mykotických onemocnění. Při růstu plísně produkují těkavé organické látky, některé z nich člověk vnímá jako plísňový zápach.

Tyto látky mohou poškozovat sliznice dýchacích cest, dráždí oči, v nose a krku, způsobují bolesti hlavy a podráždění pokožky.

Potenciální zdravotní rizika vždy záleží na druhu plísně, stavu imunitního systému a na době expozice v prostředí.
Přímé důkazy vztahu mezi expozicí, senzibilizací a klinicky manifestním onemocněním se objevily teprve nedávno.


 

ZÍSKEJTE POVOLENÍ K PROŘEZU STROMŮ NA ZÁKLADĚ MIKROBIOLOGICKÉHO ROZBORU


Na základě mnoha analýz příčin růstu řas na zateplených fasádách lze s jistotou říci, že blízkost stromů a vzrostlé zeleně poškozuje fasády a vlastníkům domů způsobuje finanční zátěž, která časem jenom roste. Vlastníkům takových domů doporučujeme, aby si nechali zpracovat mikrobiologický rozbor, který jim může pomoci při podání žádosti o prořez na příslušném stavebním úřadu (odbor zeleně).

Zastáváme názor, že městské úřady nesmí podporovat stav, kdy dochází k poškození majetku vlastníků bytových domů.


Technická univerzita v Liberci se v centru pro nanomateriály a pokročilé technologie zabývá problematikou růstu řas a plísní na fasádách domů již několik let. Ve spolupráci se společností PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o., zpracováváme mikrobiologické rozbory a analýzy zařasených fasád. Nabízíme klientům službu, která jim mimo jiné pomůže při jednáních s úřady ohledně povolení prořezu stromů a zeleně.

Centrum pro nanomateriály a pokročilé technologie zpracovává odborné mikrobiologické protokoly v akreditovaných laboratořích.

Ty jsou vedeny panem prof. Dr. Ing.Miroslavem Černíkem, CSc. pod záštitou Ing. Michaely Jakubičkové.

V případě zájmu o tyto mikrobiologické protokoly můžete kontaktovat firmu PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o – info@servisfasad.eu případně na Technické Univerzitě Liberec paní Ing. Michaelu Jakubičkovou michaela.jakubickova@tul.cz

 

 

Zdroj: článek v magazínu Výbor 1/2018

 

PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o.
Bílenecké nám. 6/4
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
tel.: +420 266 313 728

info@servisfasad.eu

www.servisfasad.eu