Fotoaktivní technologie | PRAGOTHERM - servis fasád
Pragotherm
Čištění fasád od řas, mechů a plísní
Pragotherm

Účast na technologické misi inovačních firem v Indii

PSF se zúčastnila technologické mise Českých inovačních firem v Indii...


Nový elastický nátěr na překlenutí trhlin

Nově nabízíme unikátní probarvený nátěr odolný proti řasám a plísním a schopný překlenout trhliny v zateplené fasádě...


Sanace věžového domu v Jablonci nad Nisou

V červenci 2019 dokončila naše společnost náročnou sanaci fasády bytového domu 28.října 3593 v Jablonci nad Nisou.


Další články >>
Pragotherm

257541

Univerzita v Liberci

Ústav TUL (Technická univerzita v Liberci – ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace) propojuje laboratoře technických oborů z TUL a jejich spolupráci s významnými subjekty aplikační sféry. Výzkumné programy jsou zaměřené na oblast materiálového výzkumu a konkurenceschopného strojírenství s důrazem na využitelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

TUL (Technická univerzita v Liberci - ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace)


Fotokatalýza jakožto vědní obor se na TUL začal rozvíjet od roku 2012, kdy TUL získala na zkoumání problematiky dotaci TA ČR. Na základě této dotace zde bylo vybudováno oddělení, které se touto problematikou začalo zabývat. Došlo zde k řadě významných měření a zjištění. Vědci z Technické univerzity v Liberci, z Ústavu fyzikální chemie AV a Ústavu anorganické chemie v Řeži vybudovali kvalitní tým vědeckých pracovníků, který uvedl fotokatalýzu a fotokatalytické materiály do praxe. Na Technické univerzitě v Liberci došlo ke charakterizaci fotokatalytických materiálů podle standardních norem ISO, a to zejména v tom, jak jsou vyvinuté fotokatalytické materiály schopné odbourávat mikroorganismy. Dále zde byla zakoupena hermeticky uzavřená komora s nastavitelnými parametry, kde dochází k měření účinnosti finálních výrobků s fotokatalytickou funkcí a kde jsme částečně schopni simulovat reálné podmínky.

PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. využívá a aplikuje výsledky těchto výzkumů. Bylo provedeno již několik desítek odběrů povrchu zařasených fasád. Vzorky jsou zasílány do tohoto ústavu, kde jsou vyhodnoceny a je vydán protokol s definicí mikroorganismu na konkrétní fasádě.
Následně provedeme odstranění mikroorganismů a nátěr se schopností fotoaktivního čištění – a zde dochází k uplatnění výše zmíněného výzkumu TUL.

Ve spolupráci s TUL a společností BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. byl vyvinut fotoaktivní nátěr, který PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. využívá pro své klienty. Díky tomuto nátěru můžeme klientům garantovat nebývale dlouhou záruku na naši práci a aplikovaný fotoaktivní nátěr.

PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o.
Bílenecké nám. 6/4
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
tel.: +420 266 313 728

info@servisfasad.eu

www.servisfasad.eu