DOTACE „PRAŽSKÝ VOUCHER“

16/11/2020

DOTACE „PRAŽSKÝ VOUCHER“

V roce 2020 získala firma „PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o.“ podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy „PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o.“ na projektu „Vývoj aktivně – funkčních kompozitních materiálů na různé venkovní fasádní substráty obohacené o NOBEL materials“ v „Technické Univerzitě Liberec“ za účelem „vývoje nových receptur kompozitních materiálů pro inhibici bakterií, řas a plísní a jejich testování“. Očekávaným výstupem je „závěrečná zpráva“. Projekt „Vývoj aktivně – funkčních kompozitních materiálů na různé venkovní fasádní substráty obohacené o NOBEL materials“ spolufinancován Evropskou unií.

 

Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR. 

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.