Sanace a čištění památkových objektů

 

Naše společnost se také zaměřuje na ochranu fasád historických památek, které trpí napadáním řas a plísní.

Každou fasádu památkového objektu řešíme individuálně. Zohledňujeme veškerá technická specifika a klimatické vlivy. Navržené technické řešení má za cíl dosáhnout maximálního prodloužení čistoty povrchu fasády. 

Navržené technologie a postupy prací jsou vždy konzultovány s památkovými úřady.