PARTNEŘITechnická univerzita v Liberci je naším partnerem v oblasti výzkumu a vývoje fotoaktivních technologií. Společným úsilím provádíme odběry, analýzy a archivaci mikroorganismů z celé České republiky, které poslouží k vědecké a publikační činnosti.
 

Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze je naším partnerem v oblasti výzkumu a analýz všech druhů mikroorganismů, které se objevují na fasádách bytových, komerčních a historických objektů v ČR a zahraničí.

 Společnost Weber je naším dodavatelem stavebních materiálů a stavební chemie.          
Smart Coatings je naším partnerem v oblasti výzkumu a vývoje nových technologií.