FOTOAKTIVNÍ TECHNOLOGIE

 

AlgaClean - fotokatalytické nátěry

Samočistící fotokatalytické nátěry pro ochranu různých druhů fasád před působením mikroorganismů

Unikátní transparentní nátěry, které dlouhodobě chrání povrchy fasád před působením mikroorganismů (řas, plísní, bakterií a virů) a tím zamezí znehodnocování fasád. Díky nanočásticím, které aktivuje UV složka slunečního světla, probíhá každodenní fotokatalytická reakce, která mikroorganismy hubí.

V období, kdy na fasádu svítí slunce, UV složka světla díky fotokatalýze mikroorganismy nejen zahubí, ale kompletně je i rozloží. Proto se na povrchu fasád nemůže vytvořit biofilm.

Mikroorganismy hubí také oxidační stres, ke kterému dochází při styku s nanočásticemi použitými v nátěru. Nátěr kromě mikroorganismů fotokatalyticky rozkládá i jiné škodlivé organické látky, které se dotknou jeho povrchu (formaldehyd, oxidy dusíku atd.).

Samočistící nátěry AlgaClean jsou vhodné na hladké a strukturální omítky, fasády z přírodních kamenů, betonové povrchy a střešní krytiny.

Fotokatalytické nátěry | Samočistící fasáda

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!