Dotace a financování

Dotace

Pro klienty, kteří si u nás objednají projektovou dokumentaci a revitalizaci bytového domu, nabízíme vyřízení a zpracování žádosti o státní dotaci.

Dotace z programu Nová zelená úsporám pro bytové domy

Program Nová zelená úsporám poskytuje finanční podporu pro zateplení a další ekologické úpravy bytových domů. Níže uvádíme hlavní podmínky a možnosti dotace pro Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva.

Zateplení fasád a dalších konstrukcí

Hlavní podmínky

 • Výše dotace: Až 50 % způsobilých výdajů, což se pohybuje mezi 700 a 4 900 Kč/m², v závislosti na dosažených energetických parametrech zateplení.
 • Oprávnění žadatelé: Dotaci mohou čerpat Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva.
 • Způsobilé projekty: Projekty zahrnující zateplení obvodových stěn, střech, stropů, podlah, výměnu oken a dveří, a instalaci stínicí techniky.

Detaily a doplňky

 • Stínicí technika: Poskytuje se 1 500 Kč/m² pro instalaci stínicí techniky, která přispívá k energetickým úsporám.
 • Bonus za projektovou přípravu: Až 50 000 Kč je možné získat na projektovou přípravu zateplení.
 • Podpora pro důchodce a nízkopříjmové domácnosti: Důchodci a domácnosti s nižšími příjmy mohou získat dodatečný bonus až 150 000 Kč.

Realizace a vyúčtování

 • Termíny a vyúčtování: Projekty mohou být realizovány před podáním žádosti, během schvalovacího procesu nebo po schválení dotace. Vyúčtování se provádí na základě skutečně vynaložených způsobilých výdajů.
 • Konzultace a podpora: Pragotherm zprostředkuje odbornou konzultaci a podporu při podávání žádostí a realizaci projektů.

Příklady způsobilých opatření

 • Zateplení fasád: Zvyšuje tepelnou izolaci budovy, snižuje energetické náklady a zlepšuje komfort bydlení.
 • Střešní izolace: Efektivně brání únikům tepla a přehřívání v letních měsících.
 • Výměna oken a dveří: Zvyšuje energetickou účinnost a snižuje náklady na vytápění.

Fotovoltaické systémy

 • Podpora: 15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu, 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému.
 • Kdo může žádat: SVJ a bytová družstva.

Výměna zdrojů tepla

 • Podpora: Až 60 000 Kč na bytovou jednotku v závislosti na typu zdroje tepla.
 • Kdo může žádat: SVJ a bytová družstva.

Příprava teplé vody, solární ohřev

 • Podpora: 13 000 Kč/kW pro solární termický a fotovoltaický ohřev, 20 000 Kč/kW pro tepelné čerpadlo.
 • Kdo může žádat: SVJ a bytová družstva.

Řízené větrání s rekuperací

 • Podpora: 35 000 Kč na bytovou jednotku.
 • Kdo může žádat: SVJ a bytová družstva.

Další možnosti dotací

 • Zelená střecha: Až 1 000 Kč/m² plochy vegetačního souvrství.
 • Dešťovka: Efektivní hospodaření s dešťovou a odpadní vodou.
 • Ekomobilita: Dobíjecí stanice pro elektromobily, 25 000 Kč za jeden dobíjecí bod.

Jak žádat o dotaci

 • Postup: Žádosti se podávají výhradně online přes systém AIS SFŽP ČR. Žádat lze před zahájením, během nebo po dokončení prací.
 • S přesným výpočtem i podáním žádosti Vám rádi pomůžeme a celý proces zprostředkujeme. Neváhejte nás kontaktovat.


Pro více informací a podrobné podmínky navštivte oficiální stránky Nová zelená úsporám.Financování

Nabízíme možnost uhradit část provedeného díla formou prodloužené splatnosti, a to na dobu až 24 měsíců.

Klient cenu díla hradí v pravidelných bezúročných měsíčních splátkách na účet naší společnosti.

Vše řešíte pouze s námi a není třeba nic dokládat.

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!