PROBLEMATIKA ŘAS A PLÍSNÍ

 

V souvislosti s vlnou zateplování domů, která proběhla v minulých letech, stoupá počet objektů, kde je povrch fasády zasažen poměrně masivním růstem mikroorganismů. Takové napadení povrchu se může objevit již po pěti letech od dokončení zateplení a ve velmi krátké době se může stát vážným estetickým, zdravotním a finančním problémem, který je většinou z pohledu vlastníků domů neakceptovatelný.

Důvodů a příčin proč dochází k masivnímu zařasení je více. Jedná se o kombinaci vlivu okolního biopásma, strukturální porézní omítky a jejich chladného povrchu a nekvalitně provedené klempířské a zámečnické prvky na fasádě.

Řasy a plísně působí na povrch zateplených fasád zejména odpadními látkami vznikajícími při metabolické přeměně (jedná se především o slabé organické kyseliny a cukry), ale také nežádoucím vrůstáním do pórů materiálů, kde díky objemovým změnám mohou způsobit degradaci povrchové vrstvy.

Plísně patří k významným faktorům, které mohou velmi negativně ovlivnit zdraví člověka zejména z hlediska jejich podílu na vzniku celé řady alergických a mykotických onemocnění. Plísně při růstu produkují těkavé organické látky, některé z nich člověk vnímá jako plísňový zápach. Tyto látky mohou poškozovat sliznice dýchacích cest, dráždí oči, v nose a krku, způsobují bolesti hlavy a podráždění pokožky.