SLUŽBY

Společnost PRAGOTHERM, servis fasád je specializovanou firmou, která se zabývá problematikou zateplených obvodových plášťů bytových domů. Prioritně se zaměřujeme na opravy a sanace zateplených fasád, kde se snažíme maximálně využít výsledky výzkumu a vývoje nejnovějších technologií na likvidaci mikroorganismů na fasádác

Díky dlouholeté spolupráci na výzkumu a vývoji fotoaktivních technologií s Technickou univerzitou v Liberci (TUL) a dalšími odbornými pracovišti jsme schopni poskytnout služby na velmi vysoké technologické úrovni s dlouholetou garancí záruk na provedené stavební práce.

Video