SLUŽBY

Společnost PRAGOTHERM, servis fasád je specializovanou firmou, která se zabývá problematikou zateplených obvodových plášťů bytových domů. Prioritně se zaměřujeme na sanace a opravy zateplených fasád, kde se snažíme maximálně využít výsledky výzkumu a vývoje nejnovějších technologií na likvidaci mikroorganismů na fasádách.

Díky dlouholeté spolupráci na výzkumu a vývoji fotoaktivních technologií s Technickou univerzitou v Liberci (TUL) a dalšími odbornými pracovišti jsme schopni poskytnout služby na velmi vysoké technologické úrovni s dlouholetou garancí záruk na provedené stavební práce. Pro čištění fasád od řas a plísní využíváme unikátní fotoaktivní antibakteriální nátěry s elastickou funkcí.