Dotace Pražský Voucher - Výzva 3

01/03/2021

Dotace Pražský Voucher - Výzva 3

V roce 2020 získala firma PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. na projekt ´´Vývoj nových inhibičních vrstev proti plísním v interiérech a domácnostech´´ v Technické Univerzitě Liberec za účelem vývoje polymerních roztoků vhodných pro inhibici mikrobiální populace ve vnitřních prostorech. Očekávaným výstupem je závěrečná zpráva. Projekt ´´Vývoj nových inhibičních vrstev proti plísním v interiérech a domácnostech´´ spolufinancován Evropskou unií.

 

Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR. 

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.