OTEVŘENÍ EXPORTNÍHO INKUBÁTORU V INDII

05/11/2021

OTEVŘENÍ EXPORTNÍHO INKUBÁTORU V INDII

 

Společnosti PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. a Smart Coatings s.r.o. společně založily vývojovou firmu v Indii a pro její start se rozhodly využít nové služby agentury CzechTrade - Exportního inkubátoru.


Dne 26. října 2021 byla za účasti velvyslance ČR Milana Hovorky slavnostně představena nová služba agentury CzechTrade s názvem "Exportní inkubátor", která umožní českým exportérům po dobu 6 měsíců zdarma využívat plně vybavené kancelářské prostory, místní adresu při registraci firmy, a především poradenské a asistenční služby zahraniční kanceláře CzechTrade a celého českého týmu v Indii, konkrétně v Bengalúru. 
Ty zahrnují například vyjednávání s místními úřady, zajištění dopravy, tlumočení, vyhledávání obchodních partnerů nebo zajišťování obchodních schůzek.
První termín, který startuje 1. ledna 2022, využijí čtyři české společnosti, které se věnují odvětvím jako jsou sanace fasád, čistírny odpadních vod, strojírenství či průmyslové klapky. 
"Jako velvyslance v Indii mne těší, že vůbec první inkubátor tohoto druhu vzniká právě v této zemi. Vnímám to jako výraz zájmu podnikatelské sféry o příležitosti indického trhu. Ze strany státních institucí uděláme maximum, abychom českým firmám tyto přiležitosti zprostředkovali. Inkubátor je v tomto ohledu unikátním nástrojem. Přeji mu co nejvíce spokojených uživatelů a úspěšných českých firem na indickém trhu," uvedl velvyslanec Milan Hovorka.


Zdroj: https://www.facebook.com/czech.embassy.newdelhi

OTEVŘENÍ EXPORTNÍHO INKUBÁTORU V INDII