21/10/2022

Prezentace technologií AlgaClean používaných pro konzervaci Záhřebské katedrály

Jak jsme vás již dříve informovali, od roku 2020 se společnost PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. podílí na obnově katedrály Nanebevzetí Panny Marie v chorvatském Záhřebu. Materiály, které byly použité pro stavbu této památky, trpí masivním zařasováním. Ve spolupráci s místními konzervátory je na fasádu katedrály postupně aplikován jeden z našich ochranných nátěrů AlgaClean Stone, jehož složení je modifikováno pro zvýšení ochrany fasád před působením mikroorganismů, ale také kyselých dešťů.

Ve spolupráci s projekční kanceláří, která má obnovu celé památky na starosti, jsme uspořádali prezentaci technologií fotokatalytických nátěrů AlgaClean pro několik chorvatských firem a výzkumných ústavů. Záštitu nad touto akcí přijal velvyslanec České republiky v Chorvatsku Ing. Milan Hovorka, který se také osobně zúčastnil. Součástí prezentace byla mimo jiné prohlídka interiérů katedrály, která je momentálně pro veřejnost uzavřena z důvodu velkého poškození v důsledku zemětřesení v roce 2020. Přítomné hosty jsme seznámili s výsledky testovaní na fasádách katedrály. Všichni si také mohli prakticky vyzkoušet funkci fotokatalytické technologie a prohlédnout si jednotlivé vzorky pod makroskopem. Celá akce pokračovala v prostorách rezidence velvyslance ČR, kde hosty čekalo občerstvení a přípitek.

Věříme, že podobná setkání přispějí k dalšímu prohlubování vztahů s chorvatskými stavebními firmami a památkáři a pomohou budovat důvěru v inovativní technologii fotoaktivních ochranných nátěrů.