VELVYSLANEC INDIE PODPOŘIL SPOLUPRÁCI TUL A FIRMY PRAGOTHERM, SERVIS FASÁD

18/02/2022

VELVYSLANEC INDIE PODPOŘIL SPOLUPRÁCI TUL A FIRMY PRAGOTHERM, SERVIS FASÁD

Podpořit spolupráci s firmou Pragotherm, díky níž mají v Indii čistší fasády historických budov, přijel na TUL velvyslanec Indické republiky v ČR Hemant H. Kotalwar. Kromě výzkumu fotokatalytických materiálů si indický velvyslanec prohlédl i výrobu nanovláken a našel si i čas na neformální setkání s indickými studenty.

Velvyslanec navštívil laboratoř aplikované fotokatalýzy Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL (FM) v budově T, kde se testují samočisticí fotokatalytické nátěry. Slouží ochraně různých druhů fasád před působením mikroorganismů, jako jsou řasy nebo plísně. Podstata ochrany spočívá v tom, že UV složka slunečního světla aktivuje nanočástice obsažené v nátěru a fotokatalytická reakce hubí nežádoucí mikroorganismy. Fotokatalýza navíc mikroorganismy kompletně rozloží, proto se na povrchu fasád nemůže vytvořit biofilm.

„Laboratoř aplikované fotokatalýzy se zabývá vývojem fotokatalytických materiálů pro vnitřní i vnější aplikace. Zabýváme se i měřením účinností fotokatalytických materiálů pomocí rozkladu organických barviv. Hodnotíme i antibakteriální účinnost těch nových materiálů, které vyvíjíme,“ přiblížila Michaela Jakubičková z Ústavu nových technologií a aplikované informatiky FM.

Návštěvu velvyslance na TUL iniciovala společnost Pragotherm, servis fasád. Firma se v Indii s úspěchem podílí na ochraně kulturního dědictví tamních historických památek.

„Českým technologiím se v Indii nabízejí velké možnosti, i proto jsme měli zájem o propojení Technické univerzity v Liberci a Indického velvyslanectví. Pro nás je to určitá kompenzace za podmínky, které nám indická strana na svém území vytváří,“ uvedl jednatel společnosti Pragotherm Radek Kubálek.

Kroky velvyslance vedly také do laboratoře Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CXI TUL. Velvyslanec si prohlédl výzkum přípravy nanovláken z přírodních obnovitelných materiálů.

„Spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci může být přínosná hned v několika technologických sférách. Indie je velká země a je mnoho příležitostí v oblastech textilu, nanovláken nebo ochrany stavebních materiálů, kde tuto spolupráci začít. Dnes jsme se setkali právě proto, že spolupráce propojila TUL a firmu, která je v Indii úspěšná,“ uvedl velvyslanec Hemant H. Kotalwar.

Velvyslanec daroval studentům stipendia

Jeho Excelence také podpořila větší výměnu studentů mezi TUL a indickými univerzitami. Hemant H. Kotalwar daroval v rámci návštěvy dvěma studentům TUL stipendium na indických vysokých školách se zaměřením na strojírenství, vědu, obchod a humanitní vědy. Přihlášku si studenti mohou podat až na pět univerzit najednou, aby měli větší šanci uspět ve výběrovém řízení.

Přáním velvyslance rovněž je, aby na TUL přijížděl větší počet indických studentů. „Máme zájem o dlouhodobější výměnný program mezi Technickou univerzitou v Liberci a indickými univerzitami,“ prohlásil Hemant H. Kotalwar.

Velvyslanec se pak v zasedací místnosti rektorátu setkal s indickými studenty TUL. V rámci lepšího poznání s českými studenty nabídl uspořádání kulturní akce. „Na schůzce zaznělo, že by pan velvyslanec tuto akci rád pomohl zrealizovat,“ přiblížila vedoucí zahraničního oddělení TUL Zuzana Veselá.

Technickou univerzitu v Liberci k loňskému roku navštěvovalo třicet osm studentů z Indie, z toho dvanáct doktorandů. Za posledních deset let vystudovalo libereckou univerzitu 279 indických studentů, z toho 51 získalo doktorát. V současné době má TUL také 11 zaměstnanců z Indie. Podílejí se na univerzitním výzkumu a vývoji.

TUL má uzavřena Memoranda o porozumění se třemi indickými univerzitami. Jedná se o PSG College of Technology v Coimbatore, Indian Institute of Technology v Delhi a Governmental College of Engineering and Textile Technology v Sermapore.

 „O indické studenty stojíme. Stejně tak by jistě bylo pro kariérní růst našich studentů přínosné, kdyby vyjeli studovat do Indie. Pokud se podaří ještě více prohloubit vzájemnou spolupráci, budu jen rád,“ uvedl rektor TUL Miroslav Brzezina.

Zdroj: https://tuni.tul.cz/a/velvyslanec-indie-podporil-na-tul-spolupraci-ktera-pomaha-chranit-pamatky-137326.html